เมื่อเราพูดถึง "High Five" ที่ BCF เรากำลังพูดถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เป็นหลักการของทุกสิ่งที่เราทำที่นี่ กล่าวโดยสรุปก็คือ การปฏิบัติตามคำสั่งที่พระเยซูคริสต์ให้แก่เรา - คริสตจักรของพระองค์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านล่าง:

  1. การนมัสการที่แท้จริง
  2. สามัคคีธรรม
  3. ติดต่อกับผู้ที่หลงหาย
  4. การเปลี่ยนชีวิตของสาวก
  5. การสร้างจิตวิญญาณผู้นำ