ติดต่อเรา

 

คริสตจักรบางนาคริสเตียนเฟลโลว์ชิป

เลขที่ 63 อาคารซอคเกอร์โปร ชั้น 3

ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 


 

ติดต่อทางโทรศัพท์:

(+66) 085-1511-424 หรือ (+66) 090-952-4273 

คุณสุชีพ ผจก. Church Admin

 ติดต่อทางอีเมล:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แผนที่คริสตจักร

https://goo.gl/maps/amX2t4oCPkw