หน้าหลัก

 

 

 

คริสตจักรขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่รับบัพติศมาเข้าในครอบครัวของพระเจ้า และครอบครัว BCF

ขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้า

 

ชั้นรวี 201 : ศึกษาพระธรรมกิจการ สอนโดย หมอไก่

 

 

พันธกิจเยี่ยมเยียน